Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Pensioen 1-2-3 - Laag 3

Pensioen 1-2-3 - Laag 3

Wat moet je doen bij bij

Belangrijke documenten:
Hier in laag 3 vind je belangrijke documenten over de pensioenregeling en het pensioenfonds. We leggen kort uit wat de documenten inhouden. De documenten zelf vind je onder de link.

Laag 3

Pensioen123 logo

Statuten
In de statuten van Bpf HiBin liggen (onder andere) het doel van het pensioenfonds, de bestemming van de middelen en de samenstelling en bevoegdheden van het bestuur vast. 

Download PDF

Pensioenreglement
Het pensioenreglement beschrijft de pensioenregeling van Bpf HiBiN. Het is de juridische basis voor de berekening van pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen. Het pensioenreglement beschrijft de rechten en plichten van al onze deelnemers (aspirant, actieven, arbeidsongeschikten deelnemers en pensioengerechtigden).

Download PDF

Uitvoeringsreglement
Het uitvoeringsreglement beschrijft onder andere hoe de premie wordt vastgesteld, hoe deze moet worden betaald en welke informatieplicht de werkgever heeft.

Download PDF

Jaarverslag
In het jaarverslag staat het bestuursverslag en de jaarrekening van Bpf HiBin over het afgelopen jaar. Het laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voorstond.  

Download Jaarverslag 2015

ABTN
ABTN staat voor Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. De ABTN geeft inzicht in het beleid dat het bestuur hanteert om de pensioenregeling uit te voeren en welke financiële instrumenten het bestuur gebruikt. Ook vind je hier de organisatiestructuur en financiële opzet van het fonds inclusief de controle binnen het fonds.

Download PDF

Verklaring Inzake beleggingsbeginselen
De Verklaring inzake beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Bpf HiBiN. Het bestuur stelt deze uitgangspunten vast. De Verklaring inzake beleggingsbeginselen is onderdeel van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).

Download PDF

Herstelplan
De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op Bpf HiBiN. DNB controleert jaarlijks of Bpf HiBiN voldoende eigen vermogen heeft om aan de financiële eisen te voldoen. Omdat we op dit moment te weinig eigen vermogen hebben, hebben we een herstelplan opgesteld. Het herstelplan geeft aan dat we de pensioenen nu nog niet hoeven te verlagen (korten), maar ook dat we de pensioenen niet (volledig) mee kunnen groeien met de prijsstijgingen.

Download PDF

Pensioenvergelijker
Wil je de pensioenregeling van Bpf HiBiN vergelijken met een andere pensioenregeling? Download dan de Pensioenvergelijker. De gegevens over de regeling van Bpf HiBiN zijn al ingevuld. De gegevens van de andere regeling vind je in laag 1 van de andere pensioenregeling.

Download PDF