Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3

Wat moet je doen bij bij

Hoe is jouw pensioen geregeld?
Welkom bij bedrijfstakpensioenfonds HiBiN! Je bouwt een inkomen voor later op. Dit doet je via jouw werkgever. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD) en jouw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1 vind je door te klikken op 'Meer informatie'.  Dit is laag 2 van ons Pensioen 1-2-3. In laag 3 vind je de juridische en beleidsmatige informatie van Bpf HiBiN. Je kunt laag 3 ook opvragen via het contactformulier op onze website www.bpfhibin.nl/contact.

Laag 1

Pensioen123 logo
Wat krijg je in onze pensioenregeling?
Ouderdomspensioen

Ga je met pensioen? Dan ontvang je van Bpf HiBiN ouderdomspensioen. Je ontvangt dit als jij 67 jaar wordt.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Ouderdomspensioen
Via jouw werkgever neem je deel in de pensioenregeling van Bpf HiBiN en bouw je ouderdomspensioen op. Dit ouderdomspensioen ontvang je vanaf het moment dat je 67 jaar wordt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van Bpf HiBiN is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling van Bpf HiBiN en het aantal jaren dat je deelneemt in deze regeling. Het ouderdomspensioen wordt vanaf jouw 67ste jaar maandelijks uitbetaald zolang je leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op jouw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD).

De pensioenregeling waaraan je deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Daarin bouw je elk jaar pensioen op over het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantietoeslag en andere vaste toeslagen die je ontvangt. Het brutoloon inclusief de toeslagen noemen we het 'pensioengevend salaris'.

Pensioen bouw je niet over het hele pensioengevend salaris op. Bpf HiBIN houdt namelijk al rekening met de AOW. Deze uitkering ontvang je van de overheid als je de AOW leeftijd bereikt. Het deel van het pensioengevend salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2019 is deze € 12.712. Je bouwt pensioen op over het pensioengevend salaris tot het bedrag van € 44.284. Verdien je meer dan € 44.284? Dan bouw je, over het salaris boven deze grens, geen pensioen op. Deze grens noemen we het ‘maximum pensioengevend salaris’.

Het (maximum) pensioengevend salaris minus de franchise heet de ‘pensioengrondslag’. Over de pensioengrondslag bouw je jaarlijks 1,625% aan ouderdomspensioen op.

Stel: Je verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 12.712. De pensioengrondslag is € 22.288 (€ 35.000 -/- € 12.712).  Je bouwt in dat jaar 1,625% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 22.288. Dat is € 376,75 voor dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele verhogingen door toeslagverlening (indexatie). Het totaal bedrag aan opgebouwd ouderdomspensioen ontvang je jaarlijks in maandelijkse termijnen.

Pensioen en werken in deeltijd
Als je in deeltijd werkt, is de pensioenopbouw gekoppeld aan het deeltijdpercentage. Een volledig dienstverband is 40 uur. Werk je bijvoorbeeld 50% van een volledig dienstverband, dan is jouw pensioenopbouw ook 50% van wat je bij een volledig dienstverband zou opbouwen.

In laag 3 van ons Pensioen 1-2-3 vind je de precieze inhoud van de pensioenregeling

laag 2 Lees minder

Partner- en wezenpensioen

Kom je te overlijden? Dan ontvangt jouw partner partnerpensioen en ontvangen jouw kinderen wezenpensioen als je overlijdt.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Partner- en wezenpensioen
Naastt het ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je komt te overlijden, heeft jouw partner recht op een partnerpensioen en jouw kinderen ontvangen een wezenpensioen.

Het partnerpensioen bedraagt van 70% van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot je 67-jarige leeftijd pensioen op zou bouwen bij Bpf HiBiN. Bij overlijden na pensioenering krijgt jouw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind daarna nog studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

Stel: Het ouderdomspensioen dat je vanaf de 67-jarige leeftijd gaat ontvangen bedraagt € 10.000 per jaar. Wanneer jij overlijdt, terwijl je pensioen opbouwt bij Bpf HiBiN, ontvangt jouw partner jaarlijks € 7.000 aan partnerpensioen. Je kinderen ontvangen jaarlijks € 1.400 aan wezenpensioen.

Let op: De genoemde bedragen zijn bruto bedragen per jaar. Het pensioenfonds houdt loonbelasting en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in op de bruto uitkering en draagt deze af aan de Belastingdienst. Je nabestaanden ontvangen maandelijks een netto uitkering van Bpf HiBiN.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD).

Als jij overlijdt, heeft jouw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner moet geboren zijn voor 1950 een kind (of meerdere kinderen) jonger dan 18 jaar te verzorgen hebben, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl

laag 2 Lees minder

Arbeidsongeschiktheid

Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat jouw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar betaal jij zelf geen premie meer.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als je tenminste 35% arbeidsongeschikt bent, heb je recht op gedeeltelijke voortzetting van de pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vind je op onze website www.bpfhibin.nl/ik-bouw-op-arbeidsongeschiktheid.

laag 2 Lees minder

Pensioenreglement

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling jou biedt? Kijk dan op www.bpfhibin.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Pensioenreglement
Wil je precies weten wat onze pensioenregeling biedt?
Kijk dan in laag 3 van ons Pensioen 1-2-3 en download het pensioenreglement.

laag 2 Lees minder

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?
geen Arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je arbeidsongeschikt? Dan ontvang je geen arbeidsongeschiktheidspensioen van Bpf HiBiN.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt je arbeidsongeschikt? Dan ontvang je geen arbeidsongeschiktheidspensioen van Bpf HiBiN. Mogelijk heb je wel recht op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/IVA) van het UWV. Meer informatie hierover vind je op www.uwv.nl.

laag 2 Lees minder

Hoe bouw je pensioen op?
Jij bouwt op drie manieren pensioen op

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen ontvang je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Bpf HiBiN: Je bouwt pensioen op via jouw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Hoe bouw je pensioen op?

 1. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Iedereen die vanaf de leeftijd van 15 en 17 jaar (dit hangt af van jouw geboortedatum) en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt een AOW-uitkering. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor jouw AOW leeftijd.

  De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

  Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan jouw AOW-uitkering lager uitvallen.

 2. Het pensioen dat je via de werkgever opbouwt
  De hoogte van dit pensioen vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvang je één keer per jaar zolang je pensioen opbouwt Bpf HiBiN. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat je nu hebt opgebouwd. Ook vind je hier het bereikbaar ouderdomspensioen dat je op de pensioenleeftijd van 67 jaar ontvangt wanneer je tot dat moment bij Bpf HiBiN pensioen opbouwt. Op het UPO vind je ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is het pensioen voor jouw partner en kinderen als jij overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD). Daar vind je een overzicht van al het pensioen dat je hebt opgebouwd tijdens eerdere banen.

 3. De pensioenaanvulling waar jij zelf voor zorgt
  Je kunt zelf een aanvulling regelen op de AOW-uitkering en het pensioen dat je opbouwt via de werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering- zoals een lijfrente- af te sluiten. Raadpleeg altijd een financieel adviseur wanneer je een aanvulling op jouw pensioen overweegt.

laag 2 Lees minder

Middelloonregeling

Ieder jaar bouw je een stukje van jouw pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zo lang jij leeft. Dit heet een middelloonregeling.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling
De pensioenregeling waaraan je deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Daarin bouw je elk jaar pensioen op over het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantietoeslag en andere vaste toeslagen die je ontvangt. Het brutoloon inclusief de toeslagen noemen we het ‘pensioengevend salaris’.

Pensioen bouw je niet over het hele pensioengevend salaris op. Bpf HiBIN houdt namelijk al rekening met de AOW. Deze uitkering ontvang je van de overheid als je de AOW leeftijd bereikt. Het deel van het pensioengevend salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2019 is deze € 12.712. Je bouwt pensioen op over het pensioengevend salaris tot het bedrag van € 44.284. Verdien je meer dan € 44.284? Dan bouw je, over het salaris boven deze grens, geen pensioen op. Deze grens noemen we het ‘maximum pensioengevend salaris’.

Het (maximum) pensioengevend salaris minus de franchise heet de ‘pensioengrondslag’. Over de pensioengrondslag bouw je jaarlijks 1,625% aan ouderdomspensioen op. Dit heet een middelloonregeling.

Het totale pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus eventuele verhogingen door toeslagverlening (indexatie). Vanaf de pensioenleeftijd van 67 jaar ontvang je jouw opgebouwde pensioen in maandelijkse termijnen. Je ontvangt dit zolang je leeft. 

laag 2 Lees minder

Drempelbedrag

Je bouwt jaarlijks een deel van jouw uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over het hele brutoloon. Over € 12.712 bouw je in 2019 geen pensioen op. Dit ’drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die je vanaf de AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het brutoloon dat hoger is dan € 44.284 bouw je in 2018 geen pensioen op. Het (maximum) brutoloon min het drempelbedrag heet de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouw je jaarlijks 1,625% aan pensioen op.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Opbouwpercentage
Elk jaar bouw je pensioen op over van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantietoeslag en andere vaste toeslagen die jij ontvangt. Het brutoloon inclusief vaste toeslagen noemen we het ‘pensioengevend salaris’.

Pensioen bouw je niet over het hele pensioengevend salaris op. Bpf HiBIN houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW leeftijd bereikt. Het deel van het pensioengevend salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2019 is de franchise € 12.712.

Je bouwt pensioen op over het pensioengevend salaris tot het bedrag van € 44.284. Heb je een hoger salaris? Dan bouw je boven deze grens geen pensioen op. Dit noemen we het ‘maximum pensioengevend salaris’

Het (maximum) brutoloon minus de franchise noemen we de ‘pensioengrondslag’. Over de pensioengrondslag bouw je jaarlijks 1,625% aan ouderdomspensioen op.

Stel: Je verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 12.712. De pensioengrondslag is € 22.288 (€ 35.000 -/- € 12.712). Je bouwt in dat jaar 1,625% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 22.288. Dat is € 367,75 voor dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele verhogingen door toeslagverlening (indexatie).

Stel: Je hebt in totaal 15 jaar in de handel in bouwmaterialen hebt gewerkt, dan bedraagt het opgebouwde ouderdomspensioen € 5.516,20 bruto per jaar (15 maal 367,75). Dit bruto bedrag ontvang je jaarlijks van Bpf HiBiN vanaf jouw pensioendatum. Het opgebouwde ouderdomspensioen keren we uit in maandelijkse termijnen zolang jij leeft.

Let op: Dit is een eenvoudig voorbeeld. In werkelijkheid verandert het pensioen dat jij jaarlijks opbouwt. Dat komt omdat de franchise jaarlijks veranderd. Daarnaast zal je salaris niet elk jaar hetzelfde zijn.

laag 2 Lees minder

Jij en je werkgever betalen beide voor jouw pensioen

Elke maand betaal je premie voor jouw pensioen. Jouw werkgever doet dat ook. De premie bedraagt 22,2% van jouw pensioengrondslag. Bij Bpf HiBiN betaal jij 7,4% van de pensioengrondslag en jouw werkgever 14,8%. Vraag bij jouw werkgever na hoeveel jij betaalt en hoeveel jouw werkgever betaalt. De premie die jij zelf betaalt, vind je terug op jouw loonstrook.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Jij en je werkgever betalen beiden voor jouw pensioen
Jij en je werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In 2018 is de totale premie 22,2% van de pensioengrondslag. Bij Bpf HiBiN betaal je zelf 7,4% van de pensioengrondslag en je werkgever 14,8%.

In feite is de premie de prijs van jouw pensioen. Je werkgever betaalt elke maand premie aan Bpf HiBiN. Jouw deel van de pensioenpremie wordt door de werkgever ingehouden op je bruto loon. Het exacte bedrag staat op je loonstrook. De premie die de werkgever betaalt voor jouw pensioen staat niet op je loonstrook.

laag 2 Lees minder

Welke keuzes heb je zelf?
Deeltijd-pensioen

Wil je eerder of later met pensioen gaan dan de pensioenleeftijd van 67 jaar? Dit moet je 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met jouw werkgever.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Eerder stoppen of langer doorwerken
In plaats van met pensioen te gaan op de 67-jarige leeftijd kun je ervoor kiezen om langer door te werken. Als je dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat je echt met pensioen gaat. Je mag de pensioenuitkering uitstellen tot maximaal de 70-jarige leeftijd. Als je tussen de 67 en 70 jaar met pensioen gaat, wordt het opgebouwd ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement in laag 3.

Je kunt er ook voor kiezen om juist eerder met pensioen te gaan dan op je 67-jarige leeftijd. Bij Bpf HiBiN kun je een pensioenuitkering ontvangen vanaf de 60-jarige leeftijd. Dat betekent wel dat jouw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het uit te keren pensioen wordt verlaagd. Je ontvangt de pensioenuitkering immers over meer jaren. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan het vervroegd pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer je AOW ingaat.

Let op: Dit zijn éénmalige keuzes! Als je hier eenmaal voor kiest, kun je het niet meer ongedaan maken. Jouw keuze moet je uiterlijk 3 maanden voor de gewenste pensioendatum aan ons doorgeven. Meer informatie vind je in het pensioenreglement.

laag 2 Lees minder

Eerder stoppen met werken

Wil je geleidelijk minder gaan werken? Dan kun je ervoor kiezen een deel van jouw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet je 3 maanden voor de gewenste datum aanvragen. Bespreek de mogelijkheden met jouw werkgever.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Deeltijdpensioen
Wil je geleidelijk minder gaan werken? Dan kun je ervoor kiezen om een deel van je ouderdomspensioen alvast in te laten gaan. Voor het gedeelte dat je blijft werken, blijf je pensioen op bouwen. Wel wordt jouw pensioenuitkering lager. Dit komt omdat een gedeelte eerder in gaat en voor je dit gedeelte geen pensioen meer opbouwt.

Let op: Dit is een éénmalige keuze! Als je hier eenmaal voor kiest kun je het niet meer ongedaan maken. Je kunt het gedeelte van het pensioen dat je in laat gaan dus niet meer verlagen. Verhogen mag wel, je gaat dan nog minder werken.

Jouw keuze moet je uiterlijk 3 maanden voor de gewenste datum aan ons doorgeven. Bespreek de mogelijkheden voor deeltijdpensioen met je werkgever. Laat je ook goed informeren over de financiële gevolgen van je keuze.

laag 2 Lees minder

Variabele pensioenuitkering

Wil je beginnen met een hoger of juist lager pensioen? Dit kan op het moment dat je met pensioen gaat. Dit moet je 3 maanden voor pensioendatum doorgeven.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Beginnen met een hoger of lager pensioen
Je hebt de keuze om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager ouderdomspensioen. De uitkering van het ouderdomspensioen is dan niet gelijk aan het ouderdomspensioen dat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. Eerst ontvang je een hogere uitkering dan dat er op jouw UPO staat, vervolgens ontvang je een lagere uitkering. De lagere uitkering is gelijk aan 75% van de hogere uitkering die je ontvangt.

Je hebt ook de keuze om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een hoger ouderdomspensioen. De uitkering van het ouderdomspensioen is dan niet gelijk aan het ouderdomspensioen dat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. Eerst ontvang je een lagere uitkering dan dat er op jouw UPO staat, vervolgens ontvang je een hogere uitkering. De lagere uitkering is gelijk aan 75% van de hogere uitkering die je ontvangt.

Let op: Dit zijn éénmalige keuzes! Als je hier eenmaal voor kiest, kun je het niet meer ongedaan maken. Jouw keuze moet je uiterlijk 3 maanden voor de gewenste pensioendatum aan ons doorgeven. Meer informatie vind je in het pensioenreglement.

laag 2 Lees minder

Partnerpensioen

Wil je het partnerpensioen, of deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor jezelf? Dat kan op het moment dat je met pensioen gaat. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. In laag 2 lees je meer over deze voorwaarden.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen

Heb je geen partner (meer) als je met pensioen gaat? Dan kun je het opgebouwde partnerpensioen omzetten in extra pouderdomspensioen voor jezelf. Dat kan ook als jouw partner het partnerpensioen niet nodig heeft en toestemming geeft om het uit te ruilen. 

laag 2 Lees minder

Waardeoverdracht

Verander je van baan? Je kunt jouw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Waardeoverdracht

Verander je van baan en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van het opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen gebeurt.

Is het opgebouwde pensioen hoger dan € 484,09 (2019) per jaar beslis jezelf of je jowu pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als jouw nieuwe werkgever een gunstigere pensioenregeliung heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat jouw nieuwe pensioenuitvoerdeer dan weten dat je jouw pensioen wilt meenemen. Het meenemen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

Wil je jouw pensioen niet meenemen? Dan blijft het opgebouwde pensioen bij Bpf HiBiN staan. Wil je hulp bij het maken van een je keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Ben je na 1 januari 2018 uitdienst gegaan en is jouw opgebouwde pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar? Dan zorgt Bpf HiBiN er automatisch voor dat jouw pensioen meegaat naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Bpf HiBiN checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft het opgebouwde pensioen bij Bpf HiBiN staan.

Stopte jouw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is het opgebouwde pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijg je dat pensioen niet. Dat is wettelijk bepaald. Deze hele kleine pensioenen vervallen op het moment dat je de handel in bouwmaterialen verlaat.

 

laag 2 Lees minder

Aanvullend verzekeren

Wil je je aanvullend verzekeren? Dan kun je kiezen voor de verzekering van ANW-Hiaat. Je leest hier meer over in laag 2.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Vrijwillig aanvullend verzekeren
Bij Bpf HiBiN is het mogelijk om te kiezen voor een vrijwillige Anw-hiaatverzekering. Dit is een aanvullend partnerpensioen voor jouw partner. De premie wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, ingehouden op jouw salaris. Je werkgever draagt de premie af aan Bpf HiBiN. Meer informatie over de vrijwillige Anw-hiaatregeling vind je op www.bpfhibin.nl/ik-bouw-op-anw_hiaatverzekering.

laag 2 Lees minder

Pensioenvergelijker

Wil je jouw pensioenregeling vergelijken? Download dan onze Pensioenvergelijker.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Pensioenregelingen vergelijken
Met de pensioenvergelijker is het mogelijk om de pensioenregeling te vergelijken met andere pensioenregelingen. Dit kan handig zijn wanneer je van baan wisselt en waardeoverdracht overweegt. Wij hebben het gedeelte voor de regeling van Bpf HiBiN alvast ingevuld. De informatie over de andere pensioenregeling vind je in laag 1 van de Pensioen 1-2-3 van de andere regeling.

laag 2 Lees minder

Hoe zeker is jouw pensioen?
Uitkeringszekerheid

De hoogte van jouw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij jouw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Bpf HiBiN heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Bpf HiBiN heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen uit te kunnen betalen.
 • De resultaten op beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Lees meer op onze website www.bpfhibin.nl over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor jouw pensioen.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Uitkeringszekerheid
De opbouw en de uitbetaling van jouw pensioen gaan over een lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste uitkering zit soms wel eens 80 jaar. In deze periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die jouw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Bpf HiBiN probeert voorbereid te zijn op de risico’s die jouw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden ging dit niet altijd goed. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hielden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, wordt het pensioen langer uitbetaald. Bpf HiBiN heeft dan meer geld nodig dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken tevoren een inschatting van het geld dat nodig is om de pensioenen uit te kunnen betalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Bpf HiBiN nu ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioen uit te kunnen betalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat pensioenen duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Bpf HiBiN ervoor dat het de beleggingen spreidt over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goed maken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Meer informatie over ons beleggingsbeleid vind je in de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen in laag 3 van ons Pensioen 1-2-3.

Er zijn nog meer risico’s waar Bpf HiBiN rekening mee houdt om jouw pensioen goed te beschermen. Bpf HiBiN moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Bpf HiBiN lees je in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). Deze is te vinden in laag 3 van ons Pensioen 1-2-3.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders gebruikmaken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden en is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100% mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. Op www.bpfhibin.nl/dekkingsgraad vind je meer informatie over onze beleidsdekkingsgraad.

laag 2 Lees minder

Waardevast pensioen

Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening (indexatie). Dit kan alleen als de financiële situatie van Bpf HiBiN goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers helaas niet kunnen indexeren:

  Indexatie Stijging van
de prijzen
2018 0% 1,47%
2017 0% 1,47%
2016 0% 0,39%

 

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Waardevast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Met hetzelfde bedrag kun je in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie, probeert Bpf HiBiN jouw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de stijging van de prijzen. Dit noemen we een waardevast pensioen.

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Bpf HiBiN niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dat jouw pensioen helaas minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioenen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft Bpf HiBiN de pensioenen voor deelnemers helaas niet kunnen indexeren:

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen*
2018 0,0% 1,47%
2017 0,0% 1,47%
2016 0,0% 0,39%
2015 0,0% 0,57%
2014 0,0% 1,08%
2013 0,0% 2,14%
2012 0,0% 2,47%
2011 0,0% 1,35%
2010 0,0% 0,07%
2009 0,0% 2,82%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers het Centraal Bureau voor Statistiek

Meer informatie over het verhogen van de pensioenen vind je www.bpfhibin.nl/ik-ontvang-verhoging_pensioenen.

laag 2 Lees minder

Tekort

Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig - één of meer van deze maatregelen:

 • Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
 • Jouw premie gaat omhoog.
 • Jouw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. Bpf HiBiN heeft de pensioenen nog nooit hoeven verlagen.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat Bpf HiBiN ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen uit te kunnen betalen. Dan moet er iets gebeuren. Bpf HiBiN heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen.

Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Bpf HiBiN besluiten jouw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. Bpf HiBiN heeft deze maatregel nog niet gebruikt.

Bpf HiBiN heeft een reservetekort en heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank (DNB). Gezien de huidige omstandigheden is het voorlopig niet nodig om aanvullende maatregelen te nemen.

laag 2 Lees minder

Welke kosten maken wij?
Kosten Bpf HiBiN

Bpf HiBiN maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Welke kosten maken wij?
Bpf HiBiN maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Hier vallen kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht, de website en de Pensioenflitsen.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook betalen wij voor transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt voor de aan- of verkoop van aandelen of obligaties.

Op www.bpfhibin.nl en in het jaarverslag vind je een specificatie van de kosten die wij maken.

laag 2 Lees minder

Wanneer moet je in actie komen?
Waardeoverdracht

Als je van baan verandert. Je kunt jouw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe uitvoerder.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Waardeoverdracht

Verander je van baan en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van het opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen gebeurt.

Is het opgebouwde pensioen hoger dan € 484,09 (2019) per jaar beslis jezelf of je jowu pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als jouw nieuwe werkgever een gunstigere pensioenregeliung heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat jouw nieuwe pensioenuitvoerdeer dan weten dat je jouw pensioen wilt meenemen. Het meenemen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

Wil je jouw pensioen niet meenemen? Dan blijft het opgebouwde pensioen bij Bpf HiBiN staan. Wil je hulp bij het maken van een je keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Ben je na 1 januari 2018 uitdienst gegaan en is jouw opgebouwde pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar? Dan zorgt Bpf HiBiN er automatisch voor dat jouw pensioen meegaat naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Bpf HiBiN checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft het opgebouwde pensioen bij Bpf HiBiN staan.

Stopte jouw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is het opgebouwde pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijg je dat pensioen niet. Dat is wettelijk bepaald. Deze hele kleine pensioenen vervallen op het moment dat je de handel in bouwmaterialen verlaat.

laag 2 Lees minder

Als je arbeidsongeschikt wordt

Als je arbeidsongeschikt wordt.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Als je arbeidsongeschikt wordt
Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heb je recht op gedeeltelijke voortzetting van de pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat je de gevolgen van arbeidsongeschikt voor jouw pensioen in kaart brengt. Meer informatie hierover vind je op onze website www.bpfhibin.nl. Stuur ons een kopie van de beschikking van het UWV als je arbeidsongeschikt wordt. Wij informeren je over de gevolgen voor jouw pensioenopbouw.

Wijzigt de mate van arbeidsongeschiktheid, dan wijzigt mogelijk ook de premievrije pensioenopbouw. Stuur ons daarom een kopie van de beschikking van het UWV. Wij informeren je over de gevolgen voor de pensioenopbouw.

laag 2 Lees minder

Als je verhuist naar het buitenland

Als je verhuist naar het buitenland.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Als je verhuist naar het buitenland
Je meldt dit aan Bpf HiBiN en bespreekt met je werkgever wat de gevolgen zijn voor jouw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als je binnen het buitenland verhuist, moet je Bpf HiBiN daarover informeren. Wij krijgen zelf geen informatie over verhuizingen in het buitenland.

laag 2 Lees minder

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat

Als je gaat trouwen of gaat samenwonen en een notariële akte afsluit.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor de pensioenregeling hetzelfde. Jouw partner heeft recht op partnerpensioen wanneer jij overlijdt. Vind je dat het partnerpensioen niet goed genoeg is geregeld, zorg dan dat je iets extra’s regelt. kijk op www.svb.nl voor een check of je wel of geen recht hebt op ANW.

Bpf HiBiN biedt haar deelnemers een vrijwillige Anw-hiaatregeling aan. Dit is een extra partnerpensioen voor jouw partner wanneer jij overlijdt. Meer informatie vind je op www.bpfhibin.nl/ik-bouw-op-anw_hiaatverzekering.

Let op: als je ongehuwd samenwoont, heeft jouw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij jouw overlijden. Om jouw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet je een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet je opsturen naar Bpf HiBiN. Meer informatie vind je op www.bpfhibin.nl.

laag 2 Lees minder

Als je gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Als je gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt
Jouw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens jullie huwelijkse periode (of de periode dat jullie een geregistreerd partnerschap hadden). Je kunt afwijkende afspraken met je ex-partner. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner het echtscheidingsconvenant naar Bpf HiBiN toesturen. Dit moet binnen twee jaar na de echtscheidingsdatum gebeuren.

Let op: Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Woonde je ongehuwd samen? Dan moet je zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Jouw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij jouw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je Bpf HiBiN wel informeren en de afstandsverklaring naar ons toesturen.

Let op: woonde je samen en heb je een notarieel samenlevingscontract gesloten? Dan heeft jouw partner ook recht op partnerpensioen wanneer jullie relatie eindigt.

laag 2 Lees minder

Mijnpensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd en gebruik je DigiD om in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Bezoek www.mijnpensioenoverzicht.nl
Benieuwd naar jouw totale pensioen? Kijk eens per jaar op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD). 
Bezoek deze website regelmatig. Je vindt hier ook de hoogte van al het opgebouwde pensioen bij eerdere werkgevers inclusief de AOW-uitkering van de overheid. Daarnaast zie je ook hoeveel pensioen jij op de pensioendatum ontvangt (zowel in bruto- als nettobedragen).

laag 2 Lees minder

Als je vragen hebt

Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie en/of keuzemomenten: www.bpfhibin.nl/contact

laag 2 Meer informatie

Laag 2

Als je vragen hebt

 • Meer weten over jouw pensioenregeling? Klik dan op de linkjes voor Laag 3 van Pensioen 1-2-3 of download het pensioenreglement.
 • Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie en/of keuzemomenten: www.bpfhibin.nl/contact.

laag 2 Lees minder