Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Wat moet je doen bij bij

Wanneer je een andere baan krijgt, bouw je pensioen op in een nieuwe pensioenregeling. Je kunt dan kiezen voor waardeoverdracht. Jouw opgebouwde pensioen neem je dan mee naar een nieuwe pensioenuitvoerder.

Als je nieuw bent in de bedrijfstak kun je jouw eventuele opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar Bpf HiBiN. De waarde van jouw opgebouwde pensioenaanspraken wordt omgezet in extra pensioenaanspraken in de regeling van Bpf HiBiN. Laat ons weten of je waardeoverdracht wilt en wij nemen contact op met jouw oude pensioenuitvoerder. Je ontvangt van ons een offerte met de extra pensioenaanspraken. Je bent altijd vrij om de offerte niet te accepteren.

Het aanvraagformulier voor waardeoverdracht vind je hier.

Ook als je de branche verlaat, kun je kiezen voor waardeoverdracht. De waarde van jouw opgebouwde pensioenaanspraken bij Bpf HiBiN neem je mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Deze waarde wordt omgezet naar extra pensioenaanspraken volgens het pensioenreglement van de nieuwe regeling. Waardeoverdracht vraag je aan bij jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Zij nemen contact op met Bpf HiBiN. Vervolgens ontvang je een offerte van jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Je bent altijd vrij om de offerte niet te accepteren.

Let op: Waardeoverdracht is niet altijd gunstig. Soms is het gunstiger om opgebouwde pensioenaanspraken bij de oude pensioenuitvoerder achter te laten. Laat je daarom altijd goed informeren over waardeoverdracht.

Waardeoverdracht is niet altijd mogelijk
Waardeoverdracht kan alleen wanneer de financiële positie van het pensioenfonds goed is. Dit blijkt uit de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Is de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%? Dan wordt jouw verzoek tot waardeoverdracht verwerkt.

Is de beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN lager 100%? Dan is heeft het fonds een dekkingstekort. Bpf HiBiN mag niet meewerken aan waardeoverdracht. Wanneer deze situatie zich voordoet, ‘parkeren’ we tijdelijk jouw verzoek tot waardeoverdracht. Je ontvangt een bericht dat we je waardeoverdracht tijdelijk niet kunnen verwerken. Zodra de beleidsdekkingsgraad weer boven de wettelijke grens van 100% is, wordt jouw verzoek tot waardeoverdracht verwerkt. Je ontvangt een bericht dat de beleidsdekkingsgraad weer hoger is dan 100. Een nieuw verzoek tot waardeoverdracht is niet nodig. Je kunt dus altijd een verzoek tot waardeoverdracht indienen, ook al is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%.

Je kunt niet alle opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Ben je vóór 1 januari 2015 al van baan gewisseld en heb je toen niet gekozen voor waardeoverdracht? Dan mag je deze pensioenaanspraken niet meer overdragen. Dat had binnen zes maanden na jouw uitdiensttreding moeten gebeuren.

Kleine pensioenen worden automatisch overgedragen
Kleine pensioenen zijn opgebouwde pensioenaanspraken hoger dan 2 euro bruto per jaar, maar lager dan 484,09 euro bruto per jaar. Voorheen konden deze pensioenen worden afgekocht. Het afkopen van kleine pensioenen is niet meer mogelijk. Deze pensioenaanspraken verhuizen automatisch mee naar een nieuwe pensioenuitvoerder wannneer je van baan verandert. Op deze manier behouden deze aanspraken hun pensioenbestemming. 

De overdracht van kleine pensioenen hoef je niet aan te vragen. Het gebeurt automatisch. Je hoeft er ook geen toestemming voor te geven.

Hele kleine pensioenen vervallen
Hele kleine pensioenen zijn opgebouwde aanspraken lager dan 2 euro bruto per jaar. Vanaf 1 januari 2019 vervallen hele kleine pensioenen. Het is na 1 januari 2019 niet meer mogelijk om hele kleine pensioenen af te kopen.