Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Wat moet je doen bij → Uitruil van het ouderdomspensioen naar partnerpensioen

Uitruil van het ouderdomspensioen naar partnerpensioen

Wat moet je doen bij bij
Uitruil van het ouderdomspensioen naar partnerpensioen

Zowel het partnerpensioen als het wezenpensioen zijn verzekerd op risicobasis. Dat wil zeggen dat het alleen verzekerd is wanneer je actief pensioen opbouwt bij Bpf HiBIN. Zodra je een baan buiten de handel in bouwmaterialen hebt, of wanneer je met pensioen gaat, vervalt de verzekering.

Dit betekent dat jouw nabestaanden geen uitkering ontvangen van het pensioenfonds wanneer je overlijdt na je pensioendatum of wanneer je uit dienst bent bij je werkgever. Het pensioenfonds wil toch iets voor jouw nabestaanden regelen voor het geval jij overlijdt.

Daarom ruilt Bpf HiBiN een deel van het ouderdomspensioen uit naar partnerpensioen en wezenpensioen. Dit gebeurt op het moment dat je met pensioen gaat of wanneer je uit dienst treedt bij je werkgever. Het partnerpensioen bedraagt, na uitruil, 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Het wezenpensioen bedraagt, na uitruil, 14% van het verlaagde ouderdomspensioen.

Het ouderdomspensioen wordt daardoor iets lager, maar daar staat tegenover dat jouw partner een uitkering ontvangt wanneer jij overlijdt. Jouw partner ontvangt deze uitkering levenslang.

Heb je geen partner (meer) op het moment dat je met pensioen gaat, dan kun je het partnerpensioen terug ruilen naar extra ouderdomspensioen. Dit kan alleen op de pensioendatum en moet je uiterlijk drie maanden voor de pensioendatum aangeven.

Wat moet je doen?

Stuur het fonds een kopie van het samenlevingscontract of van de notariële akte om te melden dat je gaat samenwonen.

 

Stel je vraag