Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

Wat moet je doen bij bij

Als jij overlijdt terwijl je nog werkt in de bedrijfstak voor de handel in bouwmaterialen, ontvangen jouw nabestaanden een uitkering van Bpf HiBiN.

Je partner krijgt 60% van het pensioen dat jij zou hebben gekregen als je tot je 67ste was blijven werken. Kinderen ontvangen 12% van dit pensioen tot hun 18de jaar, of tot hun 27ste als ze nog studeren.

Bpf HiBiN pensioenfonds ziet als partner:

  • de persoon met wie je getrouwd bent
  • de persoon met wie je een geregistreerd partnerschap hebt
  • de persoon met wie je een gezamenlijke huishouding voert en met wie je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris.

Jouw nabestaanden ontvangen de uitkering voor het einde van de maand op hun bankrekening. Op hun jaaropgaven staat een overzicht van de inhoudingen voor de belasting. Dit kunnen zij gebruiken wanneer zij belastingaangifte doen.

Ex-partner en bijzonder partnerpensioen
Als je een ex-partner hebt kan het zijn dat hij of zij recht heeft op een deel van het totale partnerpensioen. Jouw ex-partner krijgt dan geld uit het bijzonder partnerpensioen. Heb je bij overlijden een ex-partner en een nieuwe partner? Dan ontvangt jouw nieuwe partner partnerpensioen en jouw ex-partner bijzonder partnerpensioen. Zij krijgen niet ieder het volledige bedrag; zij moeten het pensioen samen delen. Hoeveel zij krijgen is afhankelijk van de periode dat ze samen met jou hebben geleefd.

Wezenpensioen
Heb je kinderen? Zij hebben tot hun 18e jaar recht op een uitkering bij jouw overlijden. Dit noemen we het wezenpensioen. Dit pensioen omvat 12% van het ouderdomspensioen dat jij zou hebben opgebouwd als je tot je 67e gewerkt had. Overlijden beide ouders, dan heeft een kind recht op 28% van uw ouderdomspensioen. Studeert je kind nog? Dan ontvangt jouw kind tot 27 jaar een wezenpensioen. Dit wezenpensioen kunnen wij alleen uitkeren als jouw kind over een burgerservicenummer (BSN) beschikt. Iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt dit persoonsnummer automatisch.