Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Hoogte partnerpensioen kiezen

Hoogte partnerpensioen kiezen

Wat moet je doen bij bij

Voor je met pensioen gaat, valt er nog wat te kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld regelen hoeveel geld jouw achterblijvende partner krijgt als je na jouw pensionering overlijdt. Dit heet uitruil.

Je kiest samen met jouw partner. Je partner moet ook een handtekening zetten onder de keuze die je maakt. Deze keuze kun je niet meer terugdraaien als je pensioen is ingegaan. Uiterlijk drie maanden voor je met pensioen gaat, moet je ons je keus doorgeven.
Door de uitruil wordt jouw ouderdomspensioen lager. Daar staat tegenover dat je partner wel een uitkering ontvangt wanneer jij overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan.

In onderstaande tabel lees je wat het effect is op jouw ouderdomspensioen:

              

Voor elke verlaging van het ouderdomspensioen krijgt je partner als je overlijdt

Je krijgt zelf als
ouderdomspensioen

niets voor een partner,
alles voor jezelf

 

0 euro

100 euro

geld voor jouw partner,
meer voor jezelf

 

30 euro

90 euro

geld voor jouw partner,
minder voor jezelf

 

70 euro

78 euro

meer voor jouw partner,
minder voor jezelf

 

100 euro

68 euro

Voor elke 32 euro die jij uitruilt, ontvangt jouw partner een jaarlijkse partnerpensioen van € 100,-. Hij of zij ontvangt dit wanneer jij overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan. De bovenstaande bedragen zijn een indicatie voor de uitruil op de pensioenleeftijd van 67 jaar. Op een andere pensioenleeftijd, veranderen de bedragen.