Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad

Wat moet je doen bij bij

Over pensioenfondsen en hun dekkingsgraad wordt veel gesproken. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen.

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen, de pensioenen die men nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105% is, dan staat tegenover elke € 100,- die een pensioenfonds moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 105,- aan vermogen.

De actuele dekkingsgraad is een momentopname en wordt maandelijks opnieuw berekend. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Besluiten over het pensioenfonds, zoals verhoging of verlagingen van de pensioenen, worden gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad.

Hoe zit het eigenlijk met de beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN? In de tabel zie je de ontwikkeling van de afgelopen periode.

Beleidsdekkingsgraad

Dekkingsgraad 2016-2017

Klik om te vergroten