Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Wat moet je doen bij → Binnenkort pensioengerechtigde leeftijd?

Binnenkort pensioengerechtigde leeftijd?

Wat moet je doen bij bij
Binnenkort pensioengerechtigde leeftijd?

Pensioen bouw je op als inkomen voor later. Dit is jouw ouderdomspensioen. Bij Bpf HiBiN ontvang je dit standaard vanaf de 67-jarige leeftijd. Dit noemen we de pensioenrichtleeftijd. Zes maanden voordat jij de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) bereikt, ontvang je van ons een aanvraagformulier. Met dit formulier vraag je zelf een ouderdomspensioen aan. Zodra wij deze aanvraag ontvangen, verwerken wij deze zo snel mogelijk. Voordat je met pensioen gaat, hoor je van ons welk bedrag je maandelijks gaat ontvangen.

Je uitkering ontvang je, net als je huidige salaris, als een nettobedrag. Wij houden loonbelasting in en dragen dit af aan de Belastingdienst. In de maand dat jij jouw eerste uitkering ontvangt, sturen we je een betaalspecificatie. Hierop vind je terug hoeveel wij maandelijks inhouden op jouw uitkering en afdragen aan de Belastingdienst. We sturen je jaarlijks een jaaropgave. Hierop staat wat we het afgelopen jaar aan belasting hebben ingehouden en afgedragen. Deze jaaropgave gebruik je voor de belastingaangifte. Mogelijk heb je zelf nog extra aftrekposten of bijtellingen, zoals aftrek hypotheekrente of medische kosten.

Wat moet je doen?

Vul het formulier 'Aanvraag ouderdomspensioen' in zodra je deze ontvangt en stuur het naar ons op.

Stel je vraag