Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Wat moet je doen bij bij
Arbeidsongeschiktheid

Kun je door ziekte of een ongeval niet meer werken? Meld je zo snel mogelijk ziek bij jouw werkgever. Jouw werkgever betaalt als je ziek wordt, nog maximaal twee jaar, (een deel van) jouw salaris. Heb je een tijdelijk dienstverband, dan wordt jouw salaris tot het einde van het dienstverband (gedeeltelijk) doorbetaald. Tijdens de eerste twee ziekte jaren hoef je niets te doen.

Als je binnen twee jaar beter wordt en weer aan het werk gaat, is de situatie weer net als voorheen. Jij betaalt het premiedeel vaor de werknemer, jouw werkgever betaalt zijn deel van de premie.

Ben je langer dan twee jaar ziek? Dan van je vanaf dat moment onder de wet 'Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen' (WIA) als je tenminste 35% arbeidsongeschiktheid bent, heb je recht op (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Jouw pensioeopbouw loopt door en voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent, betaal je geen premie. Om in aanmerking te komen voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw, hebben wij een beschikking van het UWV nodig. Stuur ons jouw beschikking toe zodra je deze van het UWV ontvangt.

Ben je langer dan twee jaar ziek en ontvang je een WIA uitkering? Dan loopt jouw pensioenopbouw door volgens onderstaande tabel:

Bij een arbeidsongeschiktheid van:  bedraagt de premievrije voortzetting
80% of meer 100%
35% tot 80% 50%
minder dan 35% 0%

 

Meer weten?

Tijdens de eerste twee ziekte jaren niets.

Ben je langer dan twee jaar ziek en wil je in aanmerking komen voor premievrije deelname? Stuur ons dan de beschikking van het UWV. Wijzigt jouw mate van arbeidsongeschiktheid? Stuur ons dan de beschikking van de wijziging. door een wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid, wijzigt mogelijk jouw premievrije voortzetting.

Let op: de pensioenregeling van Bpf HiBiN kent geen arbeidsongeschiktheidspensioen. je ontvangt van Bpf HiBiN géén aanvulling op de uitkering van het UWV.

Stel je vraag