Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Kleine pensioenen afkopen

Kleine pensioenen afkopen

Wat moet je doen bij bij

Bij afkoop ontvang je de waarde van jouw opgebouwde pensioen in één keer. De uitkering van de afkoopwaarde ontvang je in plaats van de maandelijkse pensioenuitkering die je anders vanaf jouw pensioenleeftijd zou ontvangen.

Afkoop van de opgebouwde pensioenaanspraken mag niet zomaar. Zo mag het opgebouwde ouderdomspensioen niet hoger zijn dan € 467,89 per jaar (2017). Daarnaast geldt er een wachttijd van twee jaar. Binnen die twee jaar kun je zelf een verzoek tot waardeoverdracht indienen.

Als jij geen verzoek tot waardeoverdracht hebt gedaan, kan tot afkoop worden overgegaan. In de Pensioenwet is bepaald dat wij daarvoor zes maanden de tijd hebben. In die zes maanden ontvang je een afkoopvoorstel van Bpf HiBiN. Afkoop is alleen mogelijk met jouw nadrukkelijke toestemming. Kopen we af, dan krijg je de totale waarde van het opgebouwde pensioen uitgekeerd. Jouw pensioenaanspraken komen, na het afkopen, te vervallen.

Ook wanneer je met pensioen gaat, mag Bpf HiBiN jouw opgebouwde pensioenaanspraken afkopen. Hier geldt ook weer dat het opgebouwde ouderdomspensioen niet hoger mag zijn dan € 467,89 per jaar (2017). Daarnaast mag afkopen alleen wanneer jij er nadrukkelijk toestemming voor geeft.

De uitkering van de afkoopwaarde ontvang je niet bruto. Bpf HiBiN houdt belasting in en draagt het af aan de Belastingdienst. Ontvang je een huur- of zorgtoeslag? Dan kan het afkopen van de pensioenaanspraken gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslag. De huur- of zorgtoeslag kan hierdoor volgend jaar lager uitvallen.

Als je meerdere kortdurende banen hebt gehad, kun je regelmatig geconfronteerd worden met afkoop. Dit heeft gevolgen voor jouw totale pensioenopbouw. Je kunt te maken krijgen met een pensioentekort. Bedenk dus altijd goed wat je met het afkoopbedrag doet. Je kunt bijvoorbeeld overwegen om het afkoopbedrag in een spaarvoorziening te stoppen. Raadpleeg wel altijd eerst een financieel adviseur wanneer je dit overweegt.

Meer weten?

Stel je vraag