Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Hoe wordt de korting berekend en verwerkt?

Hoe wordt de korting berekend en verwerkt?

Wat moet je doen bij bij

Hoe wordt de korting berekend en verwerkt?

Doordat de eventueel benodigde korting mag worden uitgesmeerd over maximaal tien jaar, wordt voorkomen dat forse kortingen moeten worden doorgevoerd. Alleen de eerste korting (ongeveer 1/10  van de totale korting) moet direct in het eerste jaar worden verwerkt De overige kortingen blijven als voorwaardelijke kortingen in principe op ‘de lat’ staan. Deze kortingen vervallen als het fonds een jaar later kan aantonen dat het wel binnen tien jaar kan herstellen.

Stel dat op 31 december 2016 de beleidsdekkingsgraad van het fonds 94,% is.

Het verschil tussen de kortingsdekkingsgraad (96%) en de beleidsdekkingsgraad (94%) bedraagt 2%. Hiervan moet in het jaar 2017 0,2% worden verwerkt. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen met 0,2% worden verlaagd. Het restant van de korting (1,8%) is voorwaardelijk en hangt af van de beleidsdekkingsgraad in de toekomst.